Ringebu

Kunst i Gudbrandsdalen

Langs Gudbrandsdalsvegen er det mye å se. Flott, frodig natur omringet av massive fjell med et rikt dyreliv. Hvert år strømmer det turister fra både innenlands og utenlands til vårt flotte naturlandskap, men også til de sentrale tettstedene og tilbudene som finnes langs vegen.

Vegskille var et prosjekt for å skape en utvikling i tettstedene i Gudbrandsdalen langs nye E6. Dette ble utviklet av Oppland Fylkeskommune i fra 2014-2019 sammen med Statens Vegvesen, Visit Lillehammer og kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Alle kunstverkene forteller en unik historie og med en tilhørighet til tettstedet de står.

For en komplett oversikt over kunst og håndverk blant Gudbrandsdalsvegens medlemmer, bruk verktøyet Planlegg reisen.

Blant annet er Ringebu Prestegard og Harpefoss hotell gallerier og visningsrom for kunst.

Kunst langs Gudbrandsdalsvegen

Kunsten kan sees både fra ny E6 og fra Gudbrandsdalsvegen. For en nærmere opplevelse av verkene, og for å kunne stoppe opp – kjør Gudbrandsdalsvegen.
6 av de 8 verkene står langs Gudbrandsdalsvegen og er plassert i Fåvang, Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam.

“Mammuten” i Fåvang

Mammuten er laget av Linda Bakke og er en gjengivelse av en hodeskalle fra en mammut. Funn fra Mammut er et kjent fenomen i Gudbrandsdalen og Fåvang er stedet hvor de har registrert flest funn.

“Dragen” i Ringebu

Dragen er laget av Linda Bakke og er utviklet med inspirasjon fra elementer fra Ringebus største turistattraksjon – Ringebu Stavkirke. Dragen er hentet fra portalen i inngangspartiet i kirken, hvor det er drager og slanger som er skjært inn i treverket. Linda har gjort dragen til livs i en ny tredimensjonal form, og er godt plassert i Ringebu sentrum.

“Krysningsspor” i Hundorp

Verket er laget av Ola Sendstad og er en lydinstallasjon på Hundorp Skysstasjon.
Skysstasjonen er for lengst lagt ned, og her stopper i dag ingen tog. Lydverket er for å minne om en svunnen tid, og gir en spesiell følelse av liv i et ellers nedlagt anlegg som spises opp av naturen. På høyttaleren kan du høre folkesnakk og liv i forskjellige former, her kan du høre historier og vanlig hverdagsprat – akkurat som om det var årevis tilbake.

“Oktagon” på Harpefoss

Arkitektene Rintala/Eggertsson og 18 arkitektstudenter laget to verk på Harpefoss. Installasjonene er ved Klokkarstranda. De ønsker å skape en kontrast til den eller lineære reiseretningen som ofte finner sted i Gudbrandsdalen. De skaper en oppfordring til å stoppe opp og se og føle på naturen. Begge “Oktagon”-verkene er i nærheten av hverandre og skaper en form som gjør at vi sitter i en sluttet geometrisk form som samler mennesker rundt vann og ild.

Utendørs kunstverk på Harpefoss:

«Markøren for midlertidige samtaler» på Vinstra

To vardelignende konstruksjoner som kommuniserer med hverande på hver sin side av Gudbrandsdalslågen. Verket er laget av Dyveke Sanne og produsert av Frya stav og laft. Vardene er mobile og kan flyttes ettersom nye samtaler og diskusjoner finner sted.

«Odelsgut og fantefølge” på Kvam

Verket er laget av Joar Nango, Eystein Talleraas og Håvard Arnhoff. Installasjonen er konstruert av en gammel møkkspreder, en tømmerstokk utformet som en samisk Bealljit og en lokal stein. Kunstverket i Kvam fikk stor medieomtale hvor den lokale befolkningen ikke satte pris på installasjonen. Kunstverket var da ikke ferdigstilt, og ble stoppet av Fylkeskommunen av sikkerhetsmessige årsaker. Kunstnerne fikk etterhvert lov til å ferdigstille, og ble offisielt åpnet i 2019 – med lokalbefolkningens varme velkomst.

I artikkelen nevner vi noen tilfeldig utvalgte medlemmer av Gudbrandsdalsvegen. For komplett oversikt, ta gjerne turen innom verktøyet: Planlegg reisen

Del gjerne! ♥

Facebook
Twitter