Personvern

- Vi tar personvernet ditt på alvor

PERSONVERN
Formålet med denne informasjonen er å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn på vår side (gvegen.no) og hvordan disse opplysningene blir benyttet. Ditt personvern er viktig for oss, og vi følger de til enhver gjeldende regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Samtykke
Merk at enkelte personopplysninger blir behandlet på grunnlag av samtykke, som markedsføring, herunder, nyhetsbrev og kommunikasjon. Ved å melde deg på nyhetsbrev samtykker du til slik behandling av personopplysningene dine. Se nedenfor om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet i denne sammenheng.

Informasjon som blir samlet inn
Vi innhenter personopplysninger når du melder deg på for å motta vårt sesongbrev. Vi henter også inn informasjon om din bruk av våre nettsider gjennom informasjonskapsler (cookies).

De opplysningene vi henter inn og behandler er følgende: epostadresse, og din aksept til å bruke informasjonen til markedsføring, herunder nyhetsbrev på epost/SMS og andre måter for direkte markedsføring, samt kommunikasjon på sosiale medier du har akseptert kontakt med oss gjennom. Vi vil også kunne bruke dine personopplysninger for å rette markedsføring mot deg på Internett og sosiale medier som f.eks. Facebook og Google.

Hvordan Gvegen.no benytter dine personopplysninger
Vi benytter informasjonen kun til markedsføringsformål. Vi samler inn informasjon slik at vi kan gi deg relevante tilbud som passer dine interesseområder. I tillegg vil opplysningene bli brukt til å sikre gode kundeopplevelser på gvegen.no.

Vårt ansvar
Gvegen.no er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles. Vi vil ikke selge eller overføre personopplysninger som er gitt til oss til en tredjepart – noe som betyr at du ikke vil få informasjon fra andre selskaper enn oss basert på dine opplysninger. Vi bruker samarbeidspartnere og tredjeparter for å behandle og lagre opplysninger samt markedsføring på vegne av oss. Lagring og personopplysningsbehandling kommer i hovedsak til å skje innenfor EU/EØS-området. Informasjon for utsendelse av nyhetsbrev kommer til, i samråd med Sandbakken Design & Kommunikasjon, overføres til en underleverandør i USA, Mailchimp.

Behandling av personopplysningene vil enten skje på grunnlag av oppfyllelse av avtale, dersom vi oppfyller en avtale med deg, på grunnlag av samtykke (som ved markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev) eller for å oppfylle rettslige forpliktelser vi er pålagt som regnskapsføring mv.

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene ble innhentet for. Dette innebærer at personopplysninger til markedsføring slettes dersom du melder deg av nyhetsbrev eller trekker ditt samtykke. Personopplysninger knyttet til sesongbrevet slettes når du melder deg av.

Du har ingen plikt til å gi oss personopplysninger. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Den enkleste måten å gjøre det på, er å melde seg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

Du har rett til å klage på behandling som gjøres av dine personopplysninger til Datatilsynet, se mer på www.datatilsynet.no

Kontakt oss
Om du har spørsmål om, ønsker innsyn i, eller slette de personopplysningene som er lagret på deg er det bare å ta kontakt med oss på kundeservice via epost til post@gvegen.no.