Ringebu Prestegard

Prestegarden ligger rett nord for Ringebu stavkirke og drives som galleri og serveringssted i sommerhalvåret

gvegen_ikon-adresse

Ringebu Prestegard, 2630 Ringebu

gvegen_ikon-kontakt

+47 940 19 747

Velkommen til Ringebu Prestegard

- et vakkert møte med kunst, kultur og historie

Ringebu Prestegard, med hovedbygning fra 1743, ligger i naturskjønne omgivelser rett ovenfor stavkirken. Den fredete og restaurerte prestegarden er en historie i seg selv, og drives i dag som galleri og serveringssted i sommerhalvåret. Resten av året er det møteplass for kultur og organisasjonsvirksomhet, samt selskaper med plass til 90 personer. Utstillingene i Prestegarden er salgsutstillinger med et utvalg av kunstnere og kunsthåndverkere. Du finner også stavkirkeutstillingen med arkeologiske funn.

Ringebusamlingene, stavkyrkjeutstilling og prestegardens historie

Fra 1997 drev Ringebusamlingene AS gallerivirksomhet med en Weidemannsamling på 40 bilder som hovedattraksjon, men denne driften opphørte i 2002 og Weidemannkunsten ble overført til Lillehammer kunstmuseum. I 2018 fikk Stiftelsen Ringebu Prestegard en privat gave for å kjøpe en Weidemansamling fra Steinkjer. Denne samlingen fikk sin permanente utstillingsplass i 2019.

På tur med pilegrimene

Pilegrimsleden går fra Ringebu Stavkyrkje og gjennom tunet til Ringebu Prestegard. Ringebu Stavkyrkje er fra begynnelsen av 1200-tallet. Fra 1980–81 ble det gjort en del arkeologiske funn ved stavkirken. Et utvalg av funnene vises i hovedbygningen på Ringebu Prestegard. Stavkirkeutstillingen fungerer som en introduksjon og fordypning i stavkirkens historie. Vi håper mange kommer innom årets utstilling for å beskue en flott sommerutstilling.

Aktiviteter​

• Kunstutstillinger
• Salgsgalleri
• Barnekunstutstilling
• Servering i kaféen
• En unik rosehage
• Kulturarrangement

Dugnadsarbeid og ildsjeler

Fra 2006 er stedet eid og drevet av Stiftelsen Ringebu Prestegard og basert på dugnadsarbeid. Flere forskjellige grupper arbeider med definerte arbeidsoppgaver. Stiftelsen har også en egen samarbeidsavtale med Gudbrandsdalsmusea AS. Ringebu kommune og stiftelsen samarbeider om å utvikle driftsbygningen til en kulturarena for forskjellige aktiviteter.