Harpefoss Hotell

Kunst- og kulturhotell lokalisert i Sør-Fron i Gudbrandsdalen

gvegen_ikon-adresse

Gålåvegen 58, 2647 Sør-fron

gvegen_ikon-kontakt

+47 411 07 932

Velkommen til Harpefoss Hotell

- kunst og kulturhotellet på kanten av juvet

Harpefoss hotell er et kulturhotell i ordets rette forstand, som arena for kunst og kultur i ulike sjangre. Vi tilbyr enkeltovernattinger i historiske omgivelser, eller leier hele hotellet og hagen for å samle mindre grupper, bedrifter og selskaper. Festsalen i 2. etasje kan også leies kun til kurs, selskaper og møter. Kafeen i den gamle landhandelen er åpen hele sommeren, og som gjest kan en vandre mellom kunstutstillinger innendørs og skulpturparken utendørs med spektakulær utsikt rett ned i Harpefossjuvet.

En bortgjemt perle for aktive turister

Harpefoss Hotell ligger midt i et fantastisk rekreasjonsområde med naturopplevelser som oppdages av stadig flere tilreisende. Rett rundt hjørnet for Harpefoss hotell finner en ett av Gudbrandsdalens største sammenhengende skogsområder, med turstier, sykkelstier, DNT løypenett fjell-til-fjell. Rett ned for Harpefossen vider elvelandskapet seg ut og innbyr til flotte fiskemuligheter – og en badeplass anlagt i en strandlagune der det er trygt for barn og unge. Husk å ferdes med respekt for strie elvestrømmer og det store mangfoldet av fugler, fisk, dyr og vegetasjon i det særpregede naturlandskapet!

Historisk landhandel og geologisk attraksjon

Harpefoss hotell det eneste bevarte jernbanehotellet fra den gang Dovrebanen ble anlagt i 1896, og med den historiske landhandelen ett av få intakte bygninger fra den første epoken med høyfjellsturisme i Gudbrandsdalen. Ettersom Gudbrandsdalslågen her renner på sitt smaleste og dypeste har det vært bruforbindelse og ferdselsknutepunkt over Harpefossen i uminnelige tider. Selve elvegjelet ble formet i postglasial tid da isbreen dannet en stor terskel i dalbunnen og løsmasser fra denne grov seg gjennom fjellet.

Våre opplevelser

• Overnatting
• Kunstutstillinger
• Kortreist kafé
• Konserter
• Kurs
• Seminarer
• Skulpturpark