lågen

Fiske i Norge? Velg Gudbrandsdalslågen!

Vi ønsket å undersøke fiskemulighetene i Gudbrandsdalen, og har samlet sammen noe av informasjonen som finnes ute på den vide web-en. Denne artikkelen tar hovedsakelig for seg Lågen, ikke sideelver eller andre vann.

Gudbrandsdalslågen er dølenes lokale vannforsyning, en elv som gir strøm til tusenvis av mennesker. Den langstrakte elva følger deg fra Lesjaskogsvatnet i nord helt ned til Lillehammer i sør. ‘Lågen’ – kombinert med Mjøsa og sideelver, er blant de største nedbørsfeltene i landet.

I denne artikkelen har vi undersøkt fiskemulighetene litt nærmere, for når man først er ute i naturen for å fiske… Hvorfor ikke gjøre det i et av norges mest attraktive dalfører?

Notfiske etter lagesild – ‘lågåsild’

I følge Store Norske Leksikon drives det om høsten notfiske etter lagesild. Dette er i den nedre delen av lågen – og her er et bilde som dukket opp etter litt søking: https://digitaltmuseum.org/021017952934/notfiske-etter-lagasild-coreghonus-albula-pa-knuvelen-i-faberg-et-av-de

Fiskekort

Prisene er hentet fra inatur.no i Juli 2019

Fiskeområdene deles opp i ulike soner. Lillehammer er sone 1 i Gudbrandsdalslågen. Fron er sone 4. Et sesongkort for én av sonene koster fra 500,- mens et sesongkort for hele Lågen koster fra 750 kroner (utenom Fluesone på Sel). Døgnkort: 125 kroner / Ukekort: fra 250 kroner. Barn under 18 år kan fiske gratis.

Her kan du lese mer om soner: https://www.inatur.no/fiske/50fdb438e4b024322a9f8b4b

Fiskearter i Gudbrandsdalslågen

Fiskearter i Gudbrandsdalslågen: Storaure, Aure, Harr, Sik, Lagesild, Krøkle, Abbor, Gjedde, Lake, Mort, Gullbust, Vederbuk, Brasme, Karuss, Laue, Ørekyte, Steinulke, Nipigget stingsild, Hork og Elveniøye. For mer informasjon om fiskeartene, samt annen nyttig informasjon om Lågen som fiskeelv: https://www.laagen-fiskeelv.no/index.php

Vi tar ikke ansvar for innnhold på nettsider vi linker til.

Blant innlandets beste fiskeelver

Gudbrandsdalslågen med sin karakteristiske grønne farge er blant innlandets beste fiskeelver. Et bredt spekter fiskearter og stor vassdragsvariasjon sørger for dette. Når det kommer til de beste områdene, så kan det være greit å høre med lokalkjente. Eller bruk litt tid på å lete etter dine egne.

Til slutt – grønnfargen? Den skyldes brevann fra Jotunheimen.

Vi tar ikke ansvar for innnhold på nettsider vi linker til.

I artikkelen nevner vi noen tilfeldig utvalgte medlemmer av Gudbrandsdalsvegen. For komplett oversikt, ta gjerne turen innom verktøyet: Planlegg reisen

Del gjerne! ♥

Facebook
Twitter